Информативна служба Општинског одбора

Служба за информисање Општинског одбора:

 

1. стара се о информисању чланства и страначкој пропаганди на нивоу Општинског одбора;

2. стара се о изгледу пропагандног материјала и организује пропаганду Странке на нивоу Општинског одбора;

3. сарађује са средствима јавног информисања;

4. уређује страначке публикације на нивоу Општинског одбора;

5. уређује интернет презентацију, као и профиле Општинског одбора на друштвеним мрежама и сервисима;

  6. врши друге послове у складу са Статутом и општим актима Странке.